Czym są kontakty rodzica z dzieckiem?

0
105
Reklama

Pojęcie kontaktów rodzica z dziećmi obejmuje nie tylko osobiste przebywanie z dzieckiem, jak np. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, z czym łączy się bezpośrednie z nimi przebywanie. Do powyższego dodać należy utrzymywanie korespondencji, zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej. Mieści się w tym również kontakt telefoniczny, jak i informowanie osoby uprawnionej o dziecku i dziecka o tej osobie.

Porozumiewanie się z dzieckiem za pomocą środków komunikacji na odległość nie zastępuje, ale ma na celu uzupełniać kontakt bezpośredni z dzieckiem. Biorąc pod uwagę różnorodny tryb życia rodzica we współczesnym świecie, np. częste wyjazdy służbowe lub praca za granicą stała lub sezonowa, powoduje konieczność dokonywania zmian w kontaktach z dzieckiem, mając przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. W sytuacjach, gdy stały bezpośredni kontakt rodzica z dzieckiem jest obiektywnie wyłączony, należy rozważyć czy dobro dziecka, w zależności od jego wieku, nie sprzeciwia się uregulowaniu bezpośrednich kontaktów w okresie świąt, wakacji, ferii czy tzw. długich weekendów.

Zasadą jest swobodny, nienadzorowany kontakt z dzieckiem. W sytuacjach, gdy w interesie dziecka jest, aby kontakty z rodzicem były nadzorowane, nadzór ten może być sprawowany przez drugiego rodzica albo opiekuna, kuratora sądowego lub inną osobę wskazaną przez sąd.

Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, w których rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie uregulowania kontaktów z dzieckiem. Jeśli próby ugodowego rozwiązania ów problemu nie dojdą do skutku zasadnym jest złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem. W takiej sytuacji mamy jasną sytuację kto, kiedy będzie mógł, a wręcz miał obowiązek spędzać czas z dzieckiem. By właściwie poprowadzić tego typu sprawę niezbędna jest pomoc prawnika. W województwie pomorskim z miesiąca na miesiąc przybywa spraw o uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, wtedy kancelaria adwokacka wejherowo lub jakakolwiek inna kancelaria adwokacka na terenie tzw. Małego Trójmiasta, czyli Rumia, Reda, Wejherowo może pomóc każdej osobie, która rozważa skierować tego typu sprawę do sądu.

Sądem właściwym dla tego typu spraw jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego dziecka. Zazwyczaj sprawa jest wszczynana na wniosek rodzica jednak zdarzają się sytuacje, iż sąd sam z urzędu wszczyna postępowanie o uregulowania kontaktów, gdy uzna, iż jest to niezbędne dla prawidłowego przebiegu sprawy.

Każda sytuacja rodzinna jest odmienna dlatego tak ważne jest podejmować właściwe kroki by móc uregulować kontakty z dzieckiem zgodnie ze swoimi możliwościami i dysponowanym czasem. Należy również pamiętać, iż w przypadku niewywiązywania się z kontaktów z dzieckiem, rodzic przy którym jest dziecko może wszcząć postępowanie o egzekucję kontaktów. Dlatego tak ważna jest fachowa porada prawna i pomoc odpowiedniej kancelarii by zagwarantować sobie spokój na przyszłość i kontakt z dzieckiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisz swój komentarz!
Wpisz swoje imię

twelve + 18 =