SESJE RADY GMINY

POWIAT TOMASZOWSKI

URZĄD GMINY INOWŁÓDZ

 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2
 44 7101233,  www.inowlodz.pl

Radni Gminy Inowłódz: Jolanta Bilska, Monika Drużdż, Piotr Gawęda, Piotr Kamiński, Ewa Korzeniewska, Piotr Krotosz, Marek Leszczyński, Arkadiusz
Łon, Małgorzata Małek, Zbigniew Niemiec, Mirosława Olas, Robert Pawłowski, Roman Rodakowski, Sławomir Rozwadowski, Janusz Wilkowiecki.

26/03/2020 – XVIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ

27/02/2020 – XVIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ brak kopii wideo w ARCHIWUM – kontakt na BIURO@SESJE.LIVE

30/01/2020 – XVIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ

30/12/2019 – XVIII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ

28/11/2019 – XVII SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ

21/11/2019 – XVI SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ

06/11/2019 – XV SESJA VII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ

26/09/2019 – XIV SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY INOWŁÓDZ