czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaBudowa kanalizacji sanitarnej w Inowłodzu i Zakościelu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Inowłodzu i Zakościelu

W dniu 23.04.2018 r. pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez wicemarszałka Artura Bagieńskiego i Gminą Inowłódz reprezentowaną przez Wójta Gminy  Bogdana Kąckiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i  Inowłódz gm. Inowłódz”. Głównym celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców aglomeracji i Gminy Inowłódz poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z unowocześnionego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Zakościele i Inowłódz.

YouTube player

Realizacja projektu przyczyni się :

– Rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej aglomeracji i gminy Inowłódz poprzez budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Zakościele i Inowłódz.

– Wzrostu liczby mieszkańców aglomeracji i Gminy Inowłódz włączonych do systemu oczyszczania ścieków, poprzez podpięcie nowych użytkowników do nowo powstałej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zakościele i Inowłódz.

– Poprawa efektywności i jakości infrastruktury kanalizacyjnej aglomeracji i Gminy Inowłódz poprzez dodatkową budowę tłoczni oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków ww Zakościelu w moduł monitoringu zintegrowany z systemem monitoringu na ww. tłoczni.

Dofinansowanie otrzymane w ramach osi priorytetowej V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 4 161 347,54 PLN

Wartość dofinansowania : 2 678 084,64 PLN

Informujemy również o rozpoczęciu realizacji zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele i Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała w gm. Inowłódz” w ramach naboru dla typu operacji „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wykonanie przedsięwzięcia podniesie poziom wyposażenia Gminy Inowłódz w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola do miejscowości Konewka i Spała. Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dużym stopniu pozwoli na rozwiązanie aktualnych problemów i uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Gminy Inowłódz.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 391 463,01 zł , w tym kwota dofinansowania w wysokości 715 789,00 zł.

Tekst: A. Pacholczyk / Foto: A. Ciołak

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH