wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIBudżet Gminy Inowłódz na rok 2023 uchwalony. Rekordowe wydatki na inwestycje!

Budżet Gminy Inowłódz na rok 2023 uchwalony. Rekordowe wydatki na inwestycje!

W czwartek, 29 grudnia 2022 r. na LVII sesji, Rada Gminy Inowłódz, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Roberta Pawłowskiego pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dot. budżetu i WPF, podjęła jednogłośnie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2023-2042 i uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na rok 2023.

W budżecie zaplanowano: dochody w wysokości 40 448 209,00 zł., wydatki w wysokości 47 864 958,00 zł.

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 r. wynoszą 28 417 746,00 zł. co stanowi ponad połowę wydatków budżetowych.

Do najważniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2023 roku budżetowym zaliczyć należy:

 • Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu,
 • Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowłódz-Zakościele-Liciążna-Żądłowice,
 • Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz,
 • Modernizacja budynku PSP Inowłódz oraz przebudowa boiska przyszkolnego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego – etap III (budowa trybun, bramek, wiat dla zawodników)
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Inowłódz,
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Inowłódz,
 • Zagospodarowanie terenu na błoniach nadpilicznych w Inowłodzu.

W zależności od możliwości pozyskania dofinansowań z środków zewnętrznych planuje się również realizację:

 • Budowy sieci wodociągowej w Konewce i Królowej Woli,
 • Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz,
 • Przebudowa dróg gminnych nr 116161E i 116171E (przedłużenie ulicy Wolskiej i dalej za skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku lasu w Poświętnem),
 • Modernizacja drogi Inowłódz – Poświętne – etap II,
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie prawobrzeżnej Spały,
 • Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale,
 • Zagospodarowanie historyczne centrum Inowłodza,
 • Budowa siedziby Urzędu Gminy Inowłódz,
 • Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP w Liciążnej,
 • Zagospodarowanie terenu wokół PSP w Brzustowie,
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w Poświętnym i Zakościelu, budowa sieci wodociągowej w Królowej Woli, modernizacja hydroforni w Brzustowie,
 • Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu,
 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych na zamku w Inowłodzu.

To główne zadania inwestycyjne jakie samorząd gminy zamierza realizować, jest jeszcze kilka mniejszych zadań przewidzianych do wykonania z funduszy sołeckich.

Na zakończenie Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki oraz Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz złożyli noworoczne życzenia.

YouTube player

Tekst: R. Dąbrowicz/Foto: K. Pazurek

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH