Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz

0
1066
Reklama

Z dniem 1 stycznia 2017 roku powstała samorządowa jednostka organizacyjna Centrum Usług Wspólnych Gminy Inowłódz, zwana „Centrum”.

Centrum obsługuje pod względem organizacyjnym, administracyjnym oraz finansowym:

– Publiczną Szkołę Podstawową w Inowłodzu,

– Publiczną Szkołę Podstawową w Brzustowie.

Centrum obsługuje również Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu w zakresie finansowo-księgowym.

YouTube player

Przykładowymi zadaniami Centrum Usług Wspólnych są:

– naliczanie wynagrodzeń pracowników szkół publicznych i pracowników Gminnego Centrum Kultury,

– dekretowanie i księgowanie dokumentów jednostek obsługiwanych,

– prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, finansowej,

– wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,

– organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół,

– udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w naszej gminie,

– przygotowanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych,

– współpraca z dyrektorami szkół m.in. przy sporządzaniu rocznych arkuszy organizacyjnych, projektów planów finansowych, prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

– rozliczanie dotacji celowych dla placówek oświatowych z Gminy Inowłódz m.in. rozliczanie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego, rozliczanie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto składamy wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z programów rządowych. Dzięki tym działaniom w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymaliśmy informację, że pozyskaliśmy kwotę 80 000 zł z programu „Posiłek w szkole i w domu”.  Wniosek został złożony przy współpracy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Inowłodzu. Kwota wsparcia finansowego zostanie wykorzystana na modernizację stołówki w szkole w Inowłodzu.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Centrum Usług Wspólnych zorganizowała po raz pierwszy wakacyjne zajęcia rekreacyjno – sportowe pod hasłem „Wyjdź z domu bez telefonu! Poznaj wakacyjne zabawy z dawnych lat”, które odbędą się w terminie:                                

  • od 28.06.2021 r. do 02.07.2021 r.  w Szkole Podstawowej  w  Brzustowie,
  • od 05.07.2021 r. do 09.07.2021 r.  w Szkole Podstawowej w Inowłodzu.

Program zajęć wakacyjnych będzie dostosowany do potrzeb i zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowanych jest wiele ciekawych gier, zabaw z dawnych lat, zajęć na świeżym powietrzu, które dostarczą dzieciom wielu pozytywnych motywacji do rozwoju i fantastycznego spędzania czasu. Odbędą się również warsztaty plastyczne, taneczne. Organizator zapewnia wyżywienie w ciągu dnia: ciepły posiłek, przekąskę oraz wodę przez cały dzień.

Na zakończenie każdego turnusu dzieci będą miały możliwość uczestniczyć w  wycieczce kolejką spalską po terenie Gminy Inowłódz oraz usiąść do wspólnego ogniska.

Podczas zajęć dziećmi będzie opiekować się doświadczona kadra. 

Reklama