Ćwiczenia jednostek OSP w Brzustowie

0
2610

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE SIŁY I ŚRODKI KSRG „DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIAMI MOGĄCYMI WYSTĄPIĆ W CZASIE ZIMY”

Brzustów 13 grudnia 2017 r.

W dniu 7 grudnia 2017 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim wydał Rozkaz Nr 22/2017 w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń związanych z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Do udziału w ćwiczeniach Komendant Powiatowy PSP wyznaczył zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Tomaszów Mazowiecki oraz OSP Inowłódz, OSP Królowa Wola, OSP Brzustów, OSP Białobrzegi i OSP Rzeczyca.

Miejscem koncentracji sił i środków był plac przed remizą OSP Brzustów.

ZAŁOŻENIA DO ĆWICZEŃ

Sytuacja szczegółowa

W dniu 13.12.2017 roku w godzinach nocnych przez teren powiatu tomaszowskiego przechodzi fala intensywnych opadów śniegu. Alerty wydane przez IMGW w dniach poprzednich potwierdziły się. Strefą szczególnie obfitych i intensywnych opadów śniegu objęta jest Gmina Inowłódz. Do Wójta Gminy Inowłódz docierają informacje od mieszkańców wsi Brzustów o pogarszającej się przejezdności dróg prowadzących do przedmiotowej miejscowości oraz o przerwach w dopływie energii elektrycznej do posesji położonych w Brzustowie. Decyzją Wójta Gminy Inowłódz o godz. 8.30 zostaje zwołane posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w skład, którego wchodzą Wójt Gminy Inowłódz wraz z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedstawicieli OSP, Policji i Sołtys Wsi Brzustów.

 O godz. 10.00 do Urzędu Gminy w Inowłodzu wpływa informacja o nieprzejezdności drogi Brzustów-Inowłódz i uwięzionych czterech osobach w pojeździe w zaspie śnieżnej. Docierają również informacje o braku dopływu energii elektrycznej i braku dopływu wody do gospodarstw domowych i rolnych w Brzustowie. O zdarzeniu Wójt Gminy Inowłódz natychmiast powiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Mazowieckim.

Wójt Gminy Inowłódz wyznaczył strażnicę OSP Brzustów, jako miejsce przygotowania gorących napojów i posiłków osobom uwięzionym.

Przebieg ćwiczenia

Ćwiczenie rozpoczęło się zbiórką wszystkich zastępów i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o godzinie 10.00.  Wójt Gminy Inowłódz zapoznał wszystkich z rozkazem Komendanta Powiatowego, sytuacją na terenie Brzustowa po silnych wichurach w dniach 5 – 6 października 2017 roku. Wtedy to doszło do zerwania dachu z budynku jednorodzinnego, wieś Brzustów została pozbawiona energii elektrycznej oraz wody z wiejskiego wodociągu.

W celu sprawniejszego działania wszystkich jednostek konieczne jest ciągłe szkolenie i ćwiczenie różnych prawdopodobnych zdarzeń.

Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Dariusz Polański oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego mł. bryg. Rafał Wójciak zapoznali wszystkich ćwiczących z przebiegiem ćwiczenia. Ćwiczący zostali poinformowani o konieczności dokładnego wykonywania swoich zadań.

Wójt Gminy Inowłódz poinformował Kierującego Działaniami Ratowniczymi z OSP Inowłódz o zaistniałej sytuacji. Odcinek drogi Powiatowej Brzustów w kierunku Słomianki jest nieprzejezdny całkowicie, brak energii elektrycznej we wsi Brzustów, nie można dostarczać wody z wiejskiego wodociągu. Ponadto są 4 osoby poszkodowane w zaspie śnieżnej. Jeden z mieszkańców korzysta z respiratora – konieczne jest zapewnienie energii elektrycznej.

Do udrożnienia drogi w pierwszym rzucie skierowano OSP Brzustów i OSP Królowa Wola. Jednostki te wyposażone są w pługi do odśnieżania. Do wsparcia w działaniach dodatkowo skierowano OSP Rzeczyca i OSP Białobrzegi.

Strażacy z OSP Inowłódz zapewnili dostawę w energię elektryczną do OSP Brzustów.

W celu zapewnienia ciągłej dostawy wody pitnej z hydroforni Brzustów użyto agregat prądotwórczy z PSP Tomaszów Mazowiecki. Strażacy z PSP Tomaszów Mazowiecki wspólnie z pracownikiem referatu komunalnego podłączyli agregat. Zadanie zostało wykonane.

Dowódca PSP dokonał rozpoznania. Skierował w rejon uwięzionych ratowników. Do tego zadania wykorzystano Quad oraz samochód terenowy.

Dowódca postawił dodatkowe zadanie ratownikom polegające na poszukiwaniu osób w terenie zasypanym. Taka informacja została przekazana od osób uwięzionych w samochodzie.

Osoby uwięzione znalazły się w głębokiej hipotermii. Jedna osoba doznała urazu kończyny górnej. Osoby poszkodowane ratownicy przewieźli w wyznaczone miejsce, gdzie udzielono pomocy poszkodowanym. Podano im ciepłe napoje i posiłek.

Ponadto strażacy z OSP Inowłódz dostarczyli drugi agregat do budynku mieszkalnego, w którym znajdowała się osoba korzystająca z respiratora. Energię elektryczną strażacy zapewnili z agregatu prądotwórczego.

Nad porządkiem i całkowitym bezpieczeństwem czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Czerniewicach.

O godzinie 11. 15 dokonano podsumowania i oceny przebiegu ćwiczenia. Wszystkie mankamenty zostały przedstawione ratownikom. Zastępca Komendanta poinformował, że ratownicy mogą się znaleźć w różnych zdarzeniach i nie zawsze będą posiadali niezbędne narzędzia. W takich sytuacjach trzeba wykorzystać własną wiedzę i wszystkie możliwe dostępne środki.

Na zakończenie ćwiczenia głos zabrał Wójt Gminy Inowłódz. Przede wszystkim podziękował wszystkim strażakom z OSP i PSP za zaangażowanie w ćwiczenie. To na strażaków można przede wszystkim liczyć w sytuacjach trudnych i bardzo trudnych, a strażak nie zawsze może spotkać się tylko z podziękowaniami.

Podziękował również pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policjantom, Pani Sołtys wsi Brzustów i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzustowie, które przygotowały dla wszystkich prawdziwą strażacką grochówkę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj