Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz

0
1404
Reklama

8 listopada 2019 roku w ramach Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz rozpoczął się ewakuacją uczniów w Szkole Podstawowej w Brzustowie.

Ewakuację zarządziła Pani Dyrektor Iwona Gabryszewska. O zaistniałym zdarzeniu poinformowała Powiatowe Stanowisko Kierowania w Tomaszowie Mazowieckim. Założeniem do ćwiczenia było, iż doszło do uszkodzenia kotła na paliwa stałe. Na miejsce zdarzenia przybyły zastępy OSP i rozpoczęły akcję ratowniczą. Kierujący akcją otrzymał informację, że wszyscy uczniowie znajdują się w bezpiecznym miejscu,  natomiast w budynku pozostało dwóch pracowników z obsługi.

Ratownicy rozpoczęli ewakuację osób poszkodowanych. Osoby te zostały przemieszczone do punktu doraźnej pomocy, który został uruchomiony przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Tomaszowie Mazowieckim pod dowództwem kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego Pana Tomasza Wojtaszka.

W czasie ćwiczenia wykorzystano statek bezzałogowy (dron), który znajduje się na wyposażeniu PZZK w Tomaszowie Mazowieckim, obsługiwany przez pracownika Referatu Zarządzania Kryzysowego Pana Krystiana Swarbułę.

W ramach akcji przeprowadzone zostało również szkolenie dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadził sierż. szt. Patryk Ceglarek, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej st. kpt. Andrzej Stańdo, a szkolenie z zakresu pomocy poszkodowanym prezes OSP Tomaszów Mazowiecki Michał Batorski. W szkoleniu wzięli również udział komendant Komisariatu Policji w Czerniewicach podinsp. Krzysztof Ludwiczak oraz dzielnicowy asp. szt. Ariel Wiśnik.

W ćwiczeniach uczestniczył Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wójta Gminy Inowłódz Pana Bogdana Kąckiego, który przedstawił zaistniałą sytuacją, koordynował działaniami i wskazywał miejsca, w których zachodziła konieczność prowadzenia działań przez odpowiednie służby.

9 listopada 2019 roku to drugi dzień ćwiczeń w ramach Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz. W remizie OSP Brzustów odbyło się spotkanie z mieszkańcami, które rozpoczęło się zaprezentowaniem przez strażaków użycia sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu ppoż.

Wykład na temat akcji ratowniczej samochodu z napędem hybrydowym oraz ugaszenia budynku z zainstalowaną instalacją fotowoltaiczną przeprowadził Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim st. kpt. Andrzej Stańdo. W wykładzie uczestniczyli również strażacy z jednostek OSP z terenu Gminy Inowłódz.

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców przedstawione zostały przez komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach podinsp. Krzysztofa Ludwiczaka oraz asp. szt. Ariela Wiśnika.

Na zakończenie przeprowadzono praktyczne szkolenie dla strażaków i mieszkańców z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadziła profesjonalna firma specjalizująca się w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Po przeprowadzonych ćwiczeniach odbyło się podsumowanie Dni Bezpieczeństwa Gminy Inowłódz.

Pan Wójt podziękował wszystkim uczestniczącym w ćwiczeniach strażakom, oraz zostały poczynione zapewnienia o dalszym edukowaniu mieszkańców Gminy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Dla wszystkich mieszkańców oraz uczestników szkolenia panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Brzustowa oraz prezes OSP Brzustów dh Tomasz Janas przygotowali poczęstunek.

Tekst: Wioletta Nockowska/Foto: Piotr Gawin, Wioletta Nockowska

Reklama