Gmina Inowłódz pomaga w składaniu wniosków programu „Czyste Powietrze”

0
703
Reklama

W dniu 31.05.2021 r. Gmina Inowłódz zawarła „Porozumienie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła tzw. „kopciuchów” i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mieszkańców uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że z dniem 31.05.2021 r. w Gminie Inowłódz uruchomiony został punkt konsultacyjno – informacyjny w zakresie, którego będą realizowane następujące działania m.in. udzielanie mieszkańcom informacji o programie oraz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania przyznanego dofinansowania,
a także przekazywanie do WFOŚiGW wniosku złożonego w gminie. Ponadto gmina będzie organizowała spotkania informujące o zasadach programu i przekazywała materiały informacyjno – promocyjne o programie.

Pierwsze takie spotkanie odbędzie się już po sesji Rady Gminy Inowłódz 25.06.2021 r. na Zamku w Inowłodzu o godz. 15:00.

Referat Inwestycji, tel 44 710 11 44

Reklama