G-N8HC0LQYDH G-N8HC0LQYDH
niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona głównaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu

Główne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu wynikają z ustawy o pomocy społecznej i skierowane są do mieszkańców gminy w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Świadczona pomoc to głównie świadczenia pieniężne i  niepieniężne. Te drugie stanowią większą część wsparcia skierowanego do mieszkańców. Są to usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym usługi  w formie opieki wytchnieniowej.

GOPS realizuje także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Do świadczeń niepieniężnych zaliczmy także  wsparcie w formie posiłków w szkole, a także kierowanie i opłacanie pobytu w domach pomocy społecznej. Z kolei świadczenia pieniężne, które są wypłacane to zasiłki stałe, celowe i okresowe. Udzielana jest także pomocy w formie artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Organizacją partnerską dostarczającą żywność jest Bank Żywności w Łodzi. 

Dodatkowo w Ośrodku  realizowane są zadania wynikające  z innych ustaw, są to dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia szkolne. Duża grupę świadczeń stanowią świadczenia rodzinne z dodatkami a w nich świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne. Wypłacane jest także świadczenie wychowawcze (500+).  Wyjątkowo od tego roku OPS – y nie będą wypłacać świadczenia dobry start, którego realizację przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Ośrodku Pomocy Społecznej można również uzyskać Kartę Dużej Rodziny, a jej beneficjenci mogą skorzystać z ulg wynikających z lokalnego programu Karta Dużej Rodziny. Ośrodek to także obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego oraz różnego rodzaju działania profilaktyczne.

YouTube player

GOPS współtworzy i koordynuje lokalne programy profilaktyczne dotyczące wspierania rodzin oraz przeciwdziałania przemocy. W obszarze przeciwdziałania przemocy w tym roku w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 39 750 zł z na projekt: Przystanek bez przemocy. Będzie on rozwijał gminną ofertę wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży. Działania realizowane będą w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w świetlicach środowiskowych i szkolnych. Uczestnicy będą rozwijali i zdobywali umiejętności dobrej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysu. Będą mieli także możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju zajęciach uwzględniających indywidualne zainteresowania dzieci, ich potencjał i umiejętności.

Planujemy zajęcia lub warsztaty artystyczne, sportowo – rekreacyjne, kulinarne, językowe, samoobrony, itp. Młodzi beneficjenci będą też mogli skorzystać z hipoterapii a także poznać w czasie szkolenia zalety wolontariatu. Całkowity koszt projektu to 55 350 zł., Działania będą realizowane od września do grudnia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH