NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Czołgi przejadą przez Inowłódz?

W Inowłodzu przed mostem na Pilicy pojawiły się niespotykane dotąd żółte znaki drogowe z czołgiem. Co one oznaczają i jaki jest ich znaczenie?

Żółte znaki z czołgami i ciężarówkami to wskazówki dla żołnierzy. Informują kierowców wojskowych pojazdów o dopuszczalnej wadze pojazdu na danym moście. Oznaczenia postawiono w związku z odbywającymi się w Polsce międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które potrwają od lutego do maja.

Takie znaki są rozmieszczone również w Spale. To akcja zakrojona na całą Polskę. Kolumny pojazdów wojskowych będą pilotowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

 • znak W-3 „klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych”,
 • znak W-4 „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych”,

Brzustowianie zwyciężają w Rokicinach !

W miniony wtorek odbyły się XV Powiatowe Ostatki w gminie Rokiciny, a naszą gminę reprezentował wspaniały Zespół Ludowy Brzustowianie!

W konkursie wzięło udział aż 6 grup artystycznych, ale to występ naszej reprezentacji okazał się być najlepszy, zdobywając I miejsce! Jest to ogromne osiągnięcie, które nas niezmiernie cieszy!

Podczas występu Zespołowi Ludowemu Brzustowianie kibicowali Burmistrz Inowłodza Bogdan Kącki oraz Dyrektor GCK Zamek Inowłódz Monika Matusiewicz.

Drodzy Brzustowianie, jesteśmy z Was tak dumni! Wasze talenty i pasja przynoszą nam nie tylko radość, ale również wzmacniają naszą lokalną społeczność. Dziękujemy Wam za wysiłek i serce, które wkładacie w każdy występ!

Serdecznie GRATULUJEMY!

źródło – inowlodz.pl

Petycja do Burmistrza Inowłodza w sprawie utworzenia publicznego przedszkola

0

Szanowny Panie Burmistrzu, kierujemy do Pana niniejszą petycję w kwestii niezwykle ważnej dla rodziców przedszkolaków, ale i pozostałych mieszkańców Inowłodza i pobliskich miejscowości.

Wnioskujemy o utworzenie publicznego przedszkola na terenie naszej gminy ponieważ:

 1. My rodzice zamieszkujący na terenie gminy czujemy się dyskryminowani wśród innych gmin, gdzie w całym powiecie tomaszowskim tylko w Inowłodzu jest przedszkole prywatne, a kwota czesnego sukcesywnie wzrasta. Ponadto, jako mieszkańcy płacimy podatki.
 2. Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie miejsc dla wszystkich uprawnionych dzieci jest zadaniem własnym gmin/miasta zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 art. 31 (t.j. Dz.U. 2023.900 z późn. zm.)
 3. Źródłem finansowania zadań wychowania przedszkolnego jest dotacja z budżetu państwa, którą gmina otrzymuje do swojego budżetu, oraz własne środki samorządów. Również wielokrotnie dyrektorzy przedszkoli sami poszukują możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie potrzeb kierowanych przez siebie placówek. Należą do nich m.in.: środki unijne, programy rządowe. My jako rodzice chcemy z tego korzystać.
 4. Przedszkole uczy dzieci porozumiewać się z innymi. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym. Prosimy o wzięcie pod uwagę fakt, iż nie każdego rodzica nie stać na miejsce w prywatnej placówce i codzienny dowóz dziecka do przedszkola w innej gminie.

Na obecną chwilę czesne w funkcjonującym przedszkolu TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ GMINNY W INOWŁODZU opłata miesięczna wynosi 400 zł (nie ma odliczeń za nieobecność dziecka z powodu choroby, tylko dłuższa przerwa obliguje do mniejszego czesnego). Dodatkowo rodzic musi zapewnić śniadanie oraz podwieczorek. Z obiadów dzieci korzystają w publicznej szkole także za opłatą.

Posiadanie przedszkola publicznego może przynieść różne korzyści, takie jak finansowe wsparcie ze środków publicznych, dostęp do specjalistycznych programów edukacyjnych, a także prestiż i reputacja w społeczności lokalnej.

Należy także zaznaczyć, że na obecną chwilę gmina posiada wszystkie elementy składowe by utworzyć w Inowłodzu przedszkole publiczne. W zasobach posiadamy szkołę w której może funkcjonować przedszkole i co najważniejsze doświadczone Panie obecnie pracujące w TPD i dzieci, które mogłyby korzystać z korzyści wynikających z placówki publicznej.

Dla nas rodziców i mieszkańców priorytetem jest, by to gmina podjęła działania, które doprowadzą do stworzenia przedszkola publicznego, bo to my tą gminę tworzymy i chcemy mieć wpływ na rozwój naszego miasta.

Jeśli chcesz pomóc i dopisać się do petycji mieszkańców w tej sprawie to taka lista znajduje się w inowłodzkich sklepach spożywczych Państwa Osiak, sklepie Stępień oraz Pani Magdaleny Moruś.

XII edycja biegu TROPEM WILCZYM 2024

0

Nadleśnictwo Spała wspólnie z COS Spała, Gminą Inowłódz oraz PTL przy Nadleśnictwie Spała serdecznie zapraszają na XII edycję biegu TROPEM WILCZYM, która odbędzie się 3 marca 2024 roku

Aby zapisać się na bieg należy pobrać i wypełnić załączony poniżej formularz zgłoszeniowy. W celu zgłoszenia uczestników poniżej 18 roku życia należy dodatkowo pobrać i wypełnić oświadczenie prawnego opiekuna. Wszystkie niezbędne dokumenty należy przesłać na adres e-mail koordynatora biegu.

Zapisów można również dokonać w dniu wydarzenia (przed biegiem), w biurze organizatora przy Domu Pamięci pod adresem przy ul. Mościckiego 21 w Spale.

YouTube player

Harmonogram wydarzenia:

09:00 – Otwarcie biura zawodów

11:30 – Zakończenie zapisów

12:00 – Start biegu

14:00 – Wykład historyczny w sali COS

14:30 – Rozdanie nagród

Organizator w tegorocznej edycji przyznaje nagrody w biegu wg. poniższego podziału:

I. Dziewczęta do lat 18 (3 miejsca)

II. Kobiety powyżej lat 18 (3 miejsca)

III. Chłopcy do lat 18 (3 miejsca)

IV. Mężczyźni powyżej lat 18 (3 miejsca)

V. Dla najstarszych uczestników (3 miejsca)

VII. Dla najmłodszych uczestników (3 miejsca)

VI. Rodziny (1 miejsce)

Dane kontaktowe koordynatora biegu:

Mateusz Pawelec

Adres e-mail: mateusz.pawelec@lodz.lasy.gov.pl

Tel.: 733-006-612

MATERIAŁY DO POBRANIA

Kradzież quada w Królowej Woli

Policjanci z Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Czerniewicach, prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży quada. Poszukują sprawcy kradzieży oraz świadków zdarzenia lub osób, które mogą posiadać jakąkolwiek wiedzę na temat utraconego pojazdu.

W nocy z 22.01.2024 roku na 23.01.2024 roku, nieznani sprawcy z terenu jednej z posesji położonej w miejscowości Królowa Wola w gminie Inowłódz, województwo łódzkie, dokonali kradzieży pojazdu typu quad marki CFMoto o numerze rejestracyjnym ETM  CO5S i wartości około 30,000 złotych. 
Wszystkie osoby posiadające jakąkolwiek wiedzę na temat przedmiotowego zdarzenia, sprawców kradzieży lub skradzionego pojazdu, proszone są o kontakt osobisty z policjantami z Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Czerniewicach / 97-216 Czerniewice ul. Mazowiecka 54 /, kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  lub telefoniczny  47 846 24 20 / w godzinach pracy komisariatu/ oraz całodobowo pod numerem 47 846 22 00 – oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. 


Gwarantujemy anonimowość! 
źródło – https://tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl/

Królewski tron odsłonięty

0

W końcu po 154 latach Inowłódz odzyskał prawa miejskie . 12 stycznia br. właśnie z tej okazji odsłonięto tron królewski i przekazano symboliczny klucz do bram miasta.

Wydarzenie to odbyło się w centrum miasta na placu Kazimierza Wielkiego, na którym niegdyś znajdował się rynek. Licznie zebrani mieszkańcy, goście oraz przedstawiciele okolicznych gmin, miast i urzędów przybyli by uczcić to wydarzenie. Inowłodzki kasztelan Piotr Pastusiak przeczytał obwieszczenie, którego treść brzmiała:

– Wszem i wobec głosimy czyniąc, by po wsze czasy znanym było, iż gród Inowłódz na powrót prawa miejskie odzyskuje i miastem się stawa. Jako ówczas jaśnie panujący król Kazimierz I, Wielkim zwany, uczynił w roku pańskim 1344, tako primus inter pares (łac. pierwszy wśród równych sobie – przypis redakcji) i Rada Ministrów najjaśniejszej Rzeczypospolitej dekretem rozporządzenia z dnia 27 lipca Anno Domini 2023 roku zarządzili, że od 1 stycznia roku pańskiego 2024 Inowłódz miastem będzie. Vivat!

Następnie Pani Sołtys Inowłodza Lidia Kacprzak przekazała klucze do bram miasta Panu burmistrzowi Bogdanowi Kąckiemu.

– Mam nadzieję, że ten klucz otworzy spiżowe wrota zaszłości i pozwoli się rozwijać naszemu miastu –

Na koniec uroczystości na placu Kazimierza Wielkiego wszyscy jej uczestnicy stanęli do pamiątkowej, zbiorowej fotografii.

Dalsze uroczystości odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima, gdzie otwarto nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Inowłodzu. Przedstawiono także prezentację, w której pokazano inwestycje zakończone w 2023 roku oraz nowe, które będą realizowane w roku 2024. Wykład pt. „Inowłódz – osada, wieś, miasto? Przyczynek do historii praw miejskich” wygłosił Doktor Jędrzej Tomasz Kałużny. Wręczono także tytuły Honorowego Obywatela Gminy Inowłódz. Padło wiele miłych słów oraz podziękowań.

YouTube player

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu informuje, o  możliwość zapisów do udziału w programie osłonowym Korpus Wsparcia Seniorów na terenie Gminy Inowłódz do 31.05.2022.

Gmina Inowłódz od 2022 r. realizuje program mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Aktualnie trwa rozeznanie potrzeb mieszkańców gminy w związku z edycją programu na rok 2024. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa (sygnał SOS),
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,

Funkcja umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcja monitorująca podstawoweczynności życiowe (puls).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. nr 44 710 11 23

Dodatek osłonowy w roku 2024

0

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy w 2024 r. będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie, (NETTO)
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę. (NETTO).

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 r.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego mogą być składane do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie GOPS w Inowłodzu, natomiast osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet za pomocą platformy ePUAP.

Wypłata dodatku osłonowego nastąpi do 30.06.2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 

Kwota dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie jednorazowo:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł / 286,00 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł / 429,00 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł / 607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł / 822,25 zł*

*Wyższa kwota dodatku dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023r. Poz. 759 z późn.zm.).

Szczegółowych informacji udzielamy pod telefonem 44 710 11 23

Załączniki:

Wniosek_o_dodatek_osłonowy_2024 (1).pdf[ ]1817 kB341 Pobrań
Załącznik_do_wniosku_o_dodatek_osłonowy_2024_dochody_niepodatkowane (1).pdf[ ]1424 kB253 Pobrań
Załącznik_do_wniosku_o_dodatek_osłonowy_2024_gospodarstwo_rolne (1).pdf[ ]272 kB85 Pobrań

Przywrócenie Praw Miejskich Miastu Królewskiemu Inowłódz – Plan imprezy

Burmistrz Inowłodza Bogdan Kącki Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu Robert Pawłowski Zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Inowłódz na uroczystości związane z przywróceniem Praw Miejskich Miastu Królewskiemu Inowłódz, które odbędą się 12 stycznia 2024 r. o godz. 15.00 w Inowłodzu.

Program wydarzenia:
1. Odsłonięcie tronu królewskiego na Placu Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
2. Przejście do Publicznej Szkoły Podstawowej w Inowłodzu
3. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Inowłodzu
– Otwarcie obrad
– Wystąpienie Burmistrza Inowłodza
– Wykład pt. „Inowłódz-osada, wieś, miasto? Przyczynek do historii praw
miejskich” dr Jędrzej Tomasz Kałużny historyk
– Wystąpienia okolicznościowe
– Zamknięcie obrad
4. Prezentacja osiągnięć społecznych i gospodarczych w 2023 r.
5. Koncert muzyczny
6. Poczęstunek

Inowłódz odzyskał prawa miejskie

0

Od 1 stycznia 2024 roku 33 miejscowości w Polsce otrzymały status miasta. Najwięcej nowych miast powstało w Łódzkiem i na Mazowszu.

Lista nowych miast w Polsce:

 • Białaczów – w gminie Białaczów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
 • Bircza – w gminie Bircza, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;
 • Bobrowniki – w gminie Bobrowniki, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Bogoria – w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim;
 • Bolesławiec – w gminie Bolesławiec, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
 • Brody – w gminie Brody, w powiecie żarskim, w województwie lubuskim;
 • Ciepielów – w gminie Ciepielów, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
 • Czemierniki – w gminie Czemierniki, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim;
 • Dobre – w gminie Dobre, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
 • Gąsawa – w gminie Gąsawa, w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Gielniów – w gminie Gielniów, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim;
 • Głowaczów – w gminie Głowaczów, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;
 • Gowarczów – w gminie Gowarczów, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim;
 • Grabów – w gminie Grabów, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
 • Inowłódz – w gminie Inowłódz, w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim;
 • Jawornik Polski – w gminie Jawornik Polski, w powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim;
 • Kiernozia – w gminie Kiernozia, w powiecie łowickim, w województwie łódzkim;
 • Kikół – w gminie Kikół, w powiecie lipnowskim, w woj. kujawsko-pomorskim;
 • Maciejowice – w gminie Maciejowice, w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim;
 • Magnuszew – w gminie Magnuszew, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;
 • Mieścisko – w gminie Mieścisko, w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.
 • Odrzywół – w gminie Odrzywół, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim;
 • Osieck – w gminie Osieck, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim;
 • Osjaków – w gminie Osjaków, w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim;
 • Parzęczew – w gminie Parzęczew, w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim;
 • Piszczac – w gminie Piszczac, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim;
 • Przyrów – w gminie Przyrów, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;
 • Przytyk – w gminie Przytyk, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;
 • Rychtal – w gminie Rychtal, w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim;
 • Sienno – w gminie Sienno, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
 • Siennica – w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
 • Strzeleczki – w gminie Strzeleczki, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim;
 • Turobin – w gminie Turobin, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;
 • Żarnów – w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim.


źródło: samorzad.pap.pl