IX edycja akcji Czysta i bezpieczna od źródeł do ujścia na terenie gminy Inowłódz

0
2348
Reklama

 

22 kwietnia 2016 r. w godzinach 900 – 1400  na terenie gminy Inowłódz odbyło się porządkowanie brzegów rzeki w ramach IX edycji akcji „CZYSTA I BEZPIECZNA PILICA OD ŹRÓDEŁ DO UJŚCIA”, w której udział wzięło ponad 70 osób.

Byli to m. in.: pracownicy Urzędu Gminy w Inowłodzu wraz z Nadleśnictwem Spała i organizacjami  prowadzącymi spływy kajakowe rzeką Pilicą. Do akcji przyłączyli się także: 25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Maz., młodzież z Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu pod opieką nauczycieli, pracownicy Stowarzyszenia Dolina Pilicy wraz prezesem Panem Bronisławem Helmanem. Sprzątano tereny leśne po obu brzegach Pilicy od Spały przy ul. Hubala (most imieniem gen. Broni Tadeusza Buka) do Łęgu (granica z Gminą Rzeczyca). Organizacja tego przedsięwzięcia miała za zadanie nawiązać do obchodzonego w dniu 24 kwietnia „Dnia Ziemi” i była kontynuacją kampanii społecznej „NIE PŁYWAM W ŚMIECIACH”  i jej głównym celem jest mobilizacja oraz poparcie idei zachowania czystości polskich rzek. Na zakończenie akcji na wszystkich uczestników czekał gorący żurek i kiełbaska z grilla.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji kierujemy do Panów:

Andrzeja Ambroziaka, Michała Kurpiosa, Damiana Byczkowskiego, Zbigniewa Kowalskiego, Marka Byczkowskiego, Krzysztofa Kopacza,

Podziękowania składamy również:

25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego – JW. 4391 Kompanii Wsparcia, pracownikom Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” z prezesem Bronisławem Helmanem na czele, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu Pani Małgorzacie Tabor
oraz oddelegowanym opiekunom: Pani Paulinie Kowalskiej, Pani Izabeli Pelińskiej, Pani Joannie Jeske i Pani Marcjannie Filipińskiej, a także Druhowi Januszowi Wilkowieckiemu oraz Nadleśnictwu Spała.

Reklama