Jak głosować na Wójta Gminy Inowłódz?

0
1233
Reklama

W Gminie Inowłódz o stanowisko Wójta ubiega się tylko jeden kandydat.

W art. 268 § 2 Kodeksu Wyborczego jest zapisane, że jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wyborca głosuje na tego kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska tego kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata.

Na karcie do glosowania na Wójta Gminy Inowłódz znajdować się będzie jedno nazwisko, a wyborca będzie musiał postawić znak „x” przy słowie „TAK” lub „NIE”.

YouTube player
Reklama