Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Inowłódz

0
1728
Reklama

22 czerwca br. odbyła się Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Inowłódz. Tego dnia radni przyjęli szereg uchwał głównie dotyczących zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Inowłódz.

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy Inowłódz prezentacji multimedialnej na temat realizacji budżetu oraz dokonań samorządu w roku 2016 r. radni wnikliwie zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu  Wójta Gminy Inowłódz z wykonania budżetu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2016 r., a także przeanalizowali Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Inowłódz o udzielenie  absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz za 2016 rok. Podczas głosowania Radni Rady Gminy Inowłódz jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Inowłódz Panu Bogdanowi Kąckiemu.

Reklama