„Język wobec starości – szacunek w praktyce” – warsztaty dla osób w wieku 60+

0
777
Reklama

Zapraszamy osoby w wieku 60+ na warsztat o słowach i godności w Inowłodzu, 7 października 2021 roku w godzinach 10:00 – 16:30, który odbędzie się w Sołtysówce przy ul. Spalskiej 4A.

Zgłoszenia pod nr telefonu 695726194. Liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Język wobec starości – szacunek w praktyce” realizowanego przez Stowarzyszenie @Forum 4 Czerwca z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pochodzącej z Funduszy EOG. W Inowłodzu partnerem projektu jest Stowarzyszenie Emerytów, rencistów i Inwalidów, Koło w Inowłdzu.

Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności świadomego reagowania na dziadurzenie kierowanego do osób starszych i do osób w ich otoczeniu, poznanie negatywnych konsekwencji dziadurzenia oraz świadomego używania niedyskryminującego języka, w jakim mówią o osobach starszych w ich otoczeniu.

Reklama