Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz

0
384
Reklama

W dniu 14.06.2022 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 1.975.193,61 zł na zadanie Kompleksowa termomodernizacja oraz modernizacja budynku remizy OSP Inowłódz.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa remizy OSP w Inowłodzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu. Zakłada się wykonanie: termomodernizacji części budynku, wymianę instalacji oświetleniowej, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę obiektu, kompleksowy remont pomieszczeń oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia w tym schodów i podjazdów.

Reklama