Konsultacje społeczne

0
2709
Reklama

Informujemy, że w dniach 24.04.2015 r. – 08.05.2015 r., na obszarze Gminy Inowłódz, odbędą się konsultacje „Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2015-2020”. Celem konsultacji jest zebranie uwag i wniosków dotyczących Projektu.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez imienne wyrażenie opinii lub złożenie uwag na Formularzu konsultacji dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2015-2020

Wypełniony Formularz konsultacji należy złożyć w Urzędu Gminy Inowłódz (Punkt Obsługi Interesanta) bądź przesłać na adres mailowy:gmina@inowlodz.pl.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 21/2015

Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2015-2020

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Inowłódz

Formularz konsultacji

Reklama