Nasz Inowłódz

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu informuje, o  możliwość zapisów do udziału w programie osłonowym Korpus Wsparcia Seniorów na terenie Gminy Inowłódz do 31.05.2022.

Gmina Inowłódz od 2022 r. realizuje program mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Aktualnie trwa rozeznanie potrzeb mieszkańców gminy w związku z edycją programu na rok 2024. Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu zostanie zapewniony dostęp do „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

Funkcja umożliwiająca komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcja monitorująca podstawoweczynności życiowe (puls).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. nr 44 710 11 23

Exit mobile version