Obrady Kapituły Generalnej Rycerstwa Polskiego na Zamku w Inowłodzu

0
2909

W dniach 29-31 marca 2019 r. na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbyły się Obrady Kapituły Generalnej Rycerstwa Polskiego. Organizatorami tegorocznego zjazdu byli odtwórcy z Kasztelanii Inowłodzkiej.

Było to spotkanie Grup Rekonstrukcji Historycznej oraz Bractw Rycerskich tworzących Kapitułę Rycerstwa Polskiego a także grup działających poza Kapitułą. Celem spotkania był wybór członków Konwentu Kapituły oraz omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Kapituły oraz grup ją tworzących. Podczas Obrad Drużyna Kasztelani Inowłodzkiej została włączona do zacnego grona bractw kapitulnych. Odbyło się także  pasowanie na rycerza. Pani Randia Filutowska, Kasztelanowa Zamku w Inowłodzu została również Namiestnikiem Dzielnicy Mazowieckiej. W Obradach uczestniczyło ponad 30 Bractw Rycerskich z całej Polski.

Tekst, foto. Piotr Gawin