Oddanie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Zakościelu

0
5338
Reklama

21 sierpnia 2015r. (piątek)  na Zamku w Inowłodzu odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Inowłódz, podsumowująca oddanie do użytku Oczyszczalni Ścieków w Zakościelu. 

Otwarcia obrad i powitania zaproszonych gości dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Wacław Chachuła. Następnie Wójt Gminy Pan Bogdan Kącki w oficjalnym wystąpieniu zaprezentował kolejne etapy budowy obiektu, począwszy od projektu, a skończywszy na całkowitym budżecie omawianej inwestycji.

W dalszej części o przemówienia poproszono przybyłych gości. Wystąpili m.in. Wójt Gminy poprzedniej kadencji Pan Zenon Chojnacki oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Dariusz Klimczak.

Na terenie oczyszczalni w Zakościelu uroczystego przecięcia wstęgi  dokonali: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Dariusz Klimczak, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pan Cezary Dzierżek, Prezes Zarządu PUPH „OTECH” Sp. z o.o z Gorlic Pan Józef Wojtas, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Grzegorz Jaśki, Radny Rady Gminy Inowłódz, Sołtys wsi Zakościele Pan Piotr Kamiński oraz Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki.

Poświęcenia obiektu dokonał Ks. Proboszcz Dariusz Łosiak. Następnie zaproszeni goście, pod kierunkiem  Pana Tomasza Druciaka – Kierownika Robót oraz Pana Marka Iskierki – Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy, mogli zwiedzali oczyszczalnię.

Reklama