piątek, 3 lutego, 2023
Google search engine
Strona głównaTURYSTYKAOferta pracy - GOPS w Inowłodzu

Oferta pracy – GOPS w Inowłodzu

Ogłoszenie nr 1/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje osoby do wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności do pracy z dziećmi autystycznymi (świadczonych na podstawie § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz. U. z 2005, nr 189, poz. 1598 z późn. zm)

 1. Charakter umowy: umowa zlecenie
  Okres obowiązywania umowy: 18.01. 2023 r. – 31.12.2023 r. w wymiarze 32 godzin miesięcznie ( wymiar godzin może ulec zmianie ).
 2. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze

III Wymagania niezbędne:

 1. a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 2. szpitalu psychiatrycznym,
 3. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 5. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 6. zakładzie rehabilitacji,
 7. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

Ponad to:

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
 6. b) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
 7. c) spostrzegawczość, podzielność uwagi,
 8. d) zrównoważenie emocjonalne.
 9. e) odporność na trudne sytuacje i stres.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku, (załącznik nr 1)
 3. b) Curriculum Vitae (CV)
 4. c) List motywacyjny
 5. d) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
 6. e) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 7. f) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 8. g) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. h) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Inowłodzu, ul. Spalska 2 lub pocztą (na adres j.w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych – Ogłoszenie nr 1/2023” w terminie do dnia 17.01.2023 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS w Inowłodzu).

Ogłoszenie nr 2/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu poszukuje osoby do wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych w szczególności do pracy z dziećmi autystycznymi (świadczonych na podstawie § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  (Dz. U. z 2005, nr 189, poz. 1598 z późn. zm)

 1. Charakter umowy: umowa zlecenie
  Okres obowiązywania umowy: 18.01. 2023 r. – 31.12.2023 r. w wymiarze 28 godzin miesięcznie, w tym: 20 godzin zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i 8 godzin zajęcia rehabilitacyjne ( wymiar godzin może ulec zmianie ).
 2. Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze

III Wymagania niezbędne:

 1. a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 2. szpitalu psychiatrycznym,
 3. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 5. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
 6. zakładzie rehabilitacji,
 7. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

lub
posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie w/w kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

Ponad to:

 1. nieposzlakowana opinia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
 6. b) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
 7. c) spostrzegawczość, podzielność uwagi,
 8. d) zrównoważenie emocjonalne.
 9. e) odporność na trudne sytuacje i stres.
 10. Wymagane dokumenty:
 11. a) oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku, (załącznik nr 1)
 12. b) Curriculum Vitae (CV)
 13. c) List motywacyjny
 14. d) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
 15. e) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 16. f) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
 17. g) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 18. h) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Inowłodzu, ul. Spalska 2 lub pocztą (na adres j.w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych – Ogłoszenie nr 2/2023”  w terminie do dnia 17.01.2023 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS w Inowłodzu).

Oferta Załącznik nr 1_11231191.pdf[ ]19 kB1 Pobierz
suo nabór ogłoszenie 1 2023_11231102.pdf[ ]36 kB2 Pobieranie
suo nabór ogłoszenie 2 2023_11231149.pdf[ ]36 kB0 Pobieranie

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS