Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Juliana Tuwima

0
1628
Reklama

11 sierpnia 2018 r. w sali koncertowej zamku w Inowłodzu odbyła się już VI gala podsumowująca Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Juliana Tuwima.  Literackie wydarzenie rozpoczęło się krótkim powitaniem wszystkich zebranych, po czym galę uświetnił występ zespołu poezji śpiewanej „DOOKOŁA” .

Całe wydarzenie poprowadził Pan Andrzej Zamora. Po odczytaniu protokołu Jury Konkursu głos zabrał przewodniczący Pan Andrzej Zaniewski, który nawiązał do działalności ZAIKS – u oraz potrzeby wspierania twórczości poetyckiej. Zaraz po Nim prelekcję na temat Tuwima i Jego związków z Inowłodzem wygłosił Pan Jan Zdzisław Brudnicki. W dalszej kolejności obecni laureaci konkursu prezentowali nagrodzone prace. Po interpretacjach własnych utworów przez laureatów głos zabrał Sekretarz Gminy Inowłódz Pan Jan Żerek, po czym dokonano wręczenia nagród. Nagrody i dyplomy gratulacyjne wręczyli członkowie jury oraz Pan Jan Żerek Sekretarz Gminy Inowłódz ,

Pan Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz Wacław Chachuła i W-ce Przewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Korzeniewska.

Twórczość oceniało Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Juliana Tuwima w składzie: Andrzej Zaniewski – przewodniczący, Jan Zdzisław Brudnicki, Iwona Zielińska – Zamora oraz Andrzej Rodys – sekretarz.

Po otwarciu kopert zawierających dane osobowe uczestników konkursu stwierdzono następującą ostateczną klasyfikację:

I nagroda – Włodzimierz Bieroń z Sowiej Woli Folwarcznej, godło MAŁY,

II nagroda – Grzegorz Chwieduk z Kępic, godło KLAMRA,

III nagroda – Krzysztof Rejmer z Warszawy, godło TRZY GRUSZE,

 

wyróżnienie – Agnieszka Kostuch z Trzebini, godło AYUMI,

wyróżnienie – Mirosław Kowalski z Mysłowic, godło BADYL,

wyróżnienie –  Aleksandra Paprota z Wrocławia, godło NIE MA MNIEMANIA,

Jury ponadto postanowiło zakwalifikować jako „zauważone” prace następujących autorów:

Magdaleny Cybulskiej z Łodzi godło DROSERA

Magdaleny Dryl z Katowic, godło SILESIANNA,

Mariana Frąka z Szydłowca, godło RANNY PTAK,

Barbary Gajewskiej z Piotrkowa Tryb., godło KROPLA,

Józefy Agnieszki Podkówki z Łodzi, godło XANTYPA,

 

Wspaniałym zwieńczeniem tego wyjątkowego wieczoru był wernisaż dwóch wystaw:

– malarstwa  pt. „Tuwimowskie Klimaty” pani Grażyny Rakowskiej

– wystawa prac fotograficznych „Inowłódz to sen” pana Tomasza Roguza

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu serdecznie dziękuje Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwa była organizacji gali Konkursu.

Słowa podziękowania kieruje również do sponsorów: Pani Iwony Zielińskiej – Zamora oraz Pana Andrzeja Rodysa, członków jury konkursu, uczestników oraz wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji VI edycji Konkursu Poetyckiego im. Juliana Tuwima.

Reklama