OSP Królowa Wola laureatem ogólnopolskich konkursów historycznych ZOSP RP

0
1532
Reklama

W dniach 21-22 września 2019 roku w Olsztynie odbyło się spotkanie laureatów ogólnopolskich konkursów historycznych organizowanych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Woli: dh Tomasz Iskierka oraz dh Karolina Iskierka, którzy jako laureaci IV Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP i ZOSP RP województwa łódzkiego zostali zaproszeni na XXVI Ogólnopolski Konkursu Kronik. Do Olsztyna przybyli kronikarze z całej Polski. W pierwszym dniu spotkania zwiedzali zabytkową olsztyńską starówkę, a następnie wzięli udział w kronikarskich warsztatach: „Dokumentowanie dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”, „Kluby kronikarza oraz inne formy współpracy i integracji kronikarzy OSP”, „Rola kronikarza w dokumentowaniu historii”. Pierwszy dzień kronikarze zakończyli wykładem dotyczącym przyszłości ruchu kronikarskiego p.n. „Strategia Florian 2050”.

Kolejny dzień uczestnicy spotkania rozpoczęli sesją popularnonaukową nt.: „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”. Po sesji rozpoczęła się kulminacyjna część zjazdu kronikarzy a mianowicie podsumowanie i ogłoszenie laureatów konkursów: XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP oraz XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

W konkursie kronik przedstawiciele OSP Królowa Wola powtórzyli sukces z konkursu wojewódzkiego i ich kronika zastała uznana jako wzorowa. Znalazła się w gronie najlepiej prowadzonych kronik w Polsce. Kronika OSP Królowa Wola po raz pierwszy brała udział w tego typu konkursie.

To nie jedyny sukces jaki przypadł OSP Królowa Wola w Olsztynie. Dh Tomasz Iskierka został również laureatem III miejsca w XIV Konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa za pracę pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Woli 1918-2018”. Książka, która została nagrodzona, została wydana w 2018 roku dzięki wsparciu Urzędu Gminy Inowłódz.

Reklama