Podpisanie umowy na kompleksową termomodernizację PSP PG w Inowłodzu

0
1792
Reklama

W dniu 31.08.2016 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Inowłódz została zawarta umowa o dofinansowanie projektu  „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu”.  Inwestycja współfinansowana będzie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach zadania cały kompleks budynków ma być poddany gruntownej modernizacji. Planuje się wykonanie docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych a przy okazji budynki zyskają nową elewację. Planuje się również docieplenie dachu hali, stropodachu gimnazjum, stropu szkoły podstawowej. Zadanie miałby dopełniać montaż 5 pomp ciepła wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach gimnazjum oraz szkoły podstawowej.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na terenie gminy Inowłódz, dzięki przeprowadzeniu kompleksowych działań termomodernizacyjnym, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Planowane efekty/rezultaty projektu:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o  0,0557  tony CO2/rok
– Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku o 233329,47 kWh/rok
– Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1093,71 GJ/rok
– Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów o 1176,884 GJ/rok

Wartość projektu: 1 669 541,99  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 032 725,59 zł

Reklama