Podpisanie umowy o dofinansowanie Budowy oczyszczalni ścieków w Zakościelu

0
2077

W dniu 12 listopada 2014 r. Gmina Inowłódz reprezentowana przez Wójta Zenona Chojnackiego zawarła umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu gm. Inowłódz” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ponadto w tym samym dniu została zawarta umowa na „Doposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Inowłodzu” w ramach Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

źródło – inowlodz.pl