środa, 29 listopada, 2023
Strona głównaPodwyżka wynagrodzenia wójta, diety radnych oraz sołtysów

Podwyżka wynagrodzenia wójta, diety radnych oraz sołtysów

W dniu 25 listopada 2021 r. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Inowłódz, na której oprócz stałych punktów porządku obrad tj. rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 i zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021, radni m.in. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Inowłódz ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ z siedzibą w Królowej Woli.

Celem utworzenia takiego ośrodka jest zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, będących mieszkańcami Gminy Inowłódz.

Oferta placówki obejmować będzie działania na rzecz aktywizacji społecznej i prozdrowotnej, w tym usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od lokalnych potrzeb.

Na sesji zmieniona została wysokość stawek podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oraz tym, że stawki nie były zwiększane od 2016 r. i dokonano ich urealnienia w związku z inflacją.  

Podjęto także uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Inowłódz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”, na terenie Gminy Inowłódz aktualnie działa 30 organizacji pożytku publicznego.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, zmieniona została wysokość wynagrodzenie wójta, diet przysługujących radnym i sołtysom.

Dieta Radnych:

Zryczałtowana dieta miesięczna:

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz: 2 100,00 zł.,

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowłódz: 1 100,00 zł.,

3) dla Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Inowłódz: 1 000,00 zł.,

4) dla pozostałych radnych Rady Gminy Inowłódz: 900,00 zł.

Wynagrodzenie Wójta: 17 420 zł (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i specjalny) + dodatek stażowy.

Dieta Sołtysów: 300,00 zł. za udział w sesji Rady Gminy Inowłódz zwołanej przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz udział w naradzie organizowanej przez Wójta Gminy Inowłódz.

Wyniki głosowania:

  • Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
  • Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 10
  • Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10

Uchwalono także Regulamin targowiska „MÓJ RYNEK” w Spale, „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Inowłódz na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz rozpatrzono uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Spała w gminie Inowłódz oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Spała w gminie Inowłódz.

YouTube player
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS