Pomoc dla Ukraińców

0
475
Reklama

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę oraz dużym odzewem mieszkańców naszej Gminy, którzy chcą udzielać pomocy, prosimy o zgłaszanie chętnych, którzy są w stanie przyjąć osoby przybywające z Ukrainy. Liczymy na przemyślane decyzje w związku z nieokreślonym okresem pobytu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Inowłodzu. Pełnomocnikami do spraw związanych z sytuacją na Ukrainie ze strony Urzędu są Pani Renata Dąbrowicz tel. 512 372 407, email: sekretarz@inowlodz.pl i Pan Kazimierz Grygiel tel. 509 614 886, email: kazimierz@inowlodz.pl.

Dla osób chcących przyjąć osoby z Ukrainy do swoich domów lub pomóc w inny sposób została stworzona specjalna strona internetowa koordynowana przez wojewodów www.pomagamukrainie.gov.pl. Z tej strony mogą korzystać także osoby potrzebujące pomocy.

O wszelkich działaniach Gminy Inowłódz będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.inowlodz.pl w zakładce Aktualności oraz facebook’u gminnym oraz portalu www.naszinowlodz.pl

Reklama