Profil Zaufany w Urzędzie Gminy Inowłódz

0
725
Reklama

Wójt Gminy Inowłódz informuje, że w dniu 1 marca 2021 r. Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Inowłódz reprezentowany przez Wójta – Pana Bogdana Kąckiego funkcji punktu potwierdzającego Profil Zaufany realizującego zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760).

W związku z powyższym Urząd Gminy Inowłódz uruchomił  PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO ePUAP, który znajduje się w budynku Urzędu – Referat Organizacyjny i jest otwarty w godzinach pracy Urzędu.

Aby potwierdzić Profil Zaufany w naszym Urzędzie wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i złożyć wniosek o Profil Zaufany. Następnie należy udać się osobiście do Urzędu Gminy Inowłódz i zatwierdzić założenie Profilu Zaufanego. Do potwierdzenia Profilu Zaufanego potrzebny będzie dokument tożsamości osoby ubiegającej się o Profil Zaufany, np. dowód osobisty, paszport. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL należy dodatkowo okazać dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL.

Kazimierz Grygiel, tel 44 710 12 34

Reklama