Program „Czyste Powietrze” w gminie Inowłódz

0
887
Reklama

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Inowłódz przystępuje do podpisania porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie współpracy przy Programie Priorytetowym „CZYSTE POWIETRZE”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjenci – mieszkańcy gminy biorący udział w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, będą mogli składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródła ciepła (kotłów węglowych) oraz termomodernizację (docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki zewnętrznej) jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania. Poziom dofinansowania jest zależny od wysokości dochodów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Inowłódz lub bezpośrednio przez internetowy portal beneficjenta przygotowany przez Wojewódzki Fundusz.

Informacje oraz pomoc w wypełnianiu i wysyłaniu wniosków można uzyskać w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Inowłódz.

Referat Inwestycji tel. 44 710-11-44 lub 44 710-12-33 wew. 24

Reklama