Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół PSP Inowłódz”

0
1454
Reklama

W dniu 31.07.2019 r. zakończono realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu obszaru wokół PSP w Inowłodzu.

W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. ogrodzenie terenu, utwardzenie nawierzchni, nasadzenie drzew i krzewów, trawniki oraz wyposażenie obszaru w elementy małej architektury.

Prace związane z inwestycją realizowane były przez 3 firmy: firma „DRO-MAR” Marcin Dróżdż – utwardzenie terenu, firma „FISCHER” Bogdan Rybak – budowa ogrodzenia, F.H.U Paweł Zięba – zieleń, mała architektura.

Celem operacji jest poprawa poziomu jakości życia mieszkańców miejscowości Inowłódz oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez zagospodarowanie terenu wokół PSP w Inowłodzu. Zrealizowana inwestycja wpłynęła na rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawę atrakcyjności turystycznej wsi Inowłódz

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 959 924,29 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst: Angelika Pacholczyk

Reklama