Przebudowa drogi na osiedlu Ogrody w Spale

0
2004
Reklama

Gmina Inowłódz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn:  „Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. nr ewid. 76, 83/1, 86, 89, 121”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Spała (ul. Krótka , ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa). Długość odcinka objętego inwestycją wynosi 801,1 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego,  elementów ulic, oznakowanie pionowe oraz roboty wykończeniowe. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 558 231,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 279 231,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone są przez firmę P.P. H. U Śliwiński Sebastian.

Reklama