Raport o stanie Gminy Inowłódz za 2018 rok

0
1591
Reklama

Zgodnie z wymogami Ustawy o samorządzie gminnym przedkładamy Państwu Raport o stanie Gminy Inowłódz za 2018 rok. Stanowi on ocenę działalności i dokonań w minionym okresie, ale jednocześnie jest punktem odniesienia dla dalszego strategicznego rozwoju naszej Gminy.

Raport znajduje się pod linkiem: Raport o Stanie Gminy Inowłódz za 2018 rok

Reklama