G-N8HC0LQYDH G-N8HC0LQYDH
wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaRodzinny Rajd Rowerowy

Rodzinny Rajd Rowerowy

Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego 12.09.2020 r.
Rejestracja od godz. 09.00; Start – godz.10.00

 1. Cel imprezy:
  a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.
  b) Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Inowłódz oraz województwa
  łódzkiego.
  c) Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych.
  d) Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.
 2. Termin Rajdu:
  12 września 2020 r.
  Rejestracja uczestników godz. 09.00
  Start o godz. 10.00 – Inowłódz- Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, ul. Zamkowa 7
  Zakończenie ok. godz. 14.00 – Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, ul. Zamkowa 7
 3. Organizator:
  Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale
 4. Warunki uczestnictwa:
  a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo
  podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu,
  b) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
  drogach,
  c) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej,
  d) Posiadanie sprawnego technicznie roweru,
  e) Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
  f) Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność,
  g) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych,
  h) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru,
  i) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują
  wykluczeniu z Rajdu,
  j) Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 5. Sprawy organizacyjne Rajdu
  a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując
  ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę,
  b) Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m,
  c) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na
  drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
  d) Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower,
  e) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
  f) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych
  turystów,
  g) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza
  jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
  h) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,
  i) Organizator zapewnia opiekę medyczną,
  SPAŁA, ul. Nadpiliczna 3, 97-215 Inowłódz, tel./fax (+48 44) 710 05 11
  www.lotspala.pl e-mail: biuro@lotspala.pl
  KONTO BANKOWE: PKO BP SA o/1 Tomaszów Maz. nr 33 1020 3916 0000 0002 0087 3612
  j) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
  rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu,
  k) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
  spowodowane przez uczestników rajdu,
  l) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie
  poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,
  m) Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.
 6. Na trasie zabrania się:
  a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  b) Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
  c) Niszczenia przyrody,
  d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
  e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,
  f) Głośnego zachowywania się,
  g) Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
 7. Trasa rajdu:
  Start: Inowłódz- Zamek Kazimierza Wielkiego, ul. Zamkowa 7;
  Przez: ścieżkę pieszo rowerową z Inowłodza przez Spałę do Konewki;
  Meta: Zamek Kazimierza Wielkiego, ul. Zamkowa 7.
 8. Informacje dodatkowe:
  a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na
  zdarzenia losowe niezależne od Niego, mające wpływ na przejezdność ścieżki,
  b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,
  c) Przed Rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników. Karty zgłoszenia wezmą
  udział w losowaniu nagród przewidzianych przez organizatorów. Wzór karty zgłoszenia do
  pobrania na stronach: www.lotspala.pl oraz www.inowlodz.pl oraz przed startem 12 września
  2020 r. od godz. 9.00,
  d) Kartę zgłoszenia można wysyłać na adresy: promocja@inowlodz.pl lub
  media@inowlodz.pl.
  e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
  f) Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w
  relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
  Organizatora,
  g) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego
  Regulaminu.

Prezes Zarządu
Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale
Robert Papis

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH