Ruszyła nieodpłatna pomoc prawna

0
1980
Reklama

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od stycznia bieżącego roku zaczęły funkcjonować punkty, w których można otrzymać bezpłatne porady prawne w ramach rządowego programu.

Jeden z nich działa również w Urzędzie Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2 i będzie czynny w środę, czwartek, piątek w godzinach od 13.00 do 17.00

Z darmowej pomocy prawnej będą mogli skorzystać: młodzież do 26 roku życia, osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osoby które ukończyły 65 lat, właściciele ważnej Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani i osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

  

Zainteresowani poradą prawną będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych i administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych i prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Przy współpracy z capitallegal.pl

Reklama