Ruszyła rozbudowa boiska przy PSP w Inowłodzu

0
310
Reklama

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą z dnia 29.03.2022 r. przyznał Gminie Inowłódz 100.000,00 zł dofinansowanie na zadanie „Rozbudowa boiska przy PSP w Inowłodzu”. Środki pochodzą z programu „Infrastruktura sportowa plus”.

Inwestycja obejmować będzie przede wszystkim powiększenie istniejącej płyty boiska do rozmiarów 55 m x 100 m, wykonanie automatycznego nawodnienia, montaż oświetlenia stadionowego oraz przesunięcie i montaż nowych piłkochwytów.

Ponadto Gmina na uzupełnienie wkładu własnego do powyższej inwestycji w dniu 31.03.2022 r. złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska 2022 wnioskując o wsparcie w wysokości 305.526,67 zł.

Planuje się także zakup i montaż wiat stadionowych z siedziskami, trybun dla widowni oraz bramek. W tym celu we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Inowłodzu w dniu 21.02.2022 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy do LGD Dolina Pilicy w ramach PROW na kwotę 158.900,00 zł. Wniosek został przekazany przez LGD Dolina Pilicy do Urzędu Marszałkowskiego jako rekomendowany do dofinansowania.

Reklama