„Rzecz tuwimowska, inowłodzka…” – relacja z imprezy

0
2078
Reklama

W sobotę, 23 czerwca 2012 roku, w Inowłodzu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Pilicą, miał miejsce spektakl poetycko-muzyczno-plastyczny zatytułowany „Rzecz Tuwimowska, inowłodzka, nasza – spotkanie kultur”. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Dolina Pilicy”.

Wydarzenie było realizowane dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja. Autorem scenariusza przedstawionego spektaklu był Zbigniew Milczarek, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie, który wspólnie z Dorotą Bill-Skorupa, pracownikiem Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego prowadzili spotkanie.


Reklama