Strefa ochronna ASF w gminie Inowłódz

0
1156

W dniu 13 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie na temat ASF (afrykański pomór świń). Spotkanie zorganizowane zostało ze względu wyznaczenia strefy ochronnej (Strefa żółta) Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie gmin: Czerniewice, Inowłódz, Rzeczyca oraz Żelechlinek.

W spotkaniu udział wzięli: Wicestarosta – Leszek Ogórek, Członek Zarządu – Elżbieta Łojszczyk, Wójtowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciele Związków Łowieckich, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Na spotkaniu wypracowano wniosek, aby na bieżąco prowadzić przeszukiwania obszaru ochronnego w celu zlokalizowania i usunięcia ze środowiska szczątków padłych dzików. Przeszukiwania na terenie lasu będą prowadzone przez leśników, natomiast na terenach łowieckich przez członków kół łowieckich.

źródło – www.powiat-tomaszowski.pl/