środa, 24 lipca, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIStypendium Szkolne 2023/2024

Stypendium Szkolne 2023/2024

Informujemy, że od dnia 1 września br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Inowłodzu,  przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu  czynny  jest  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki do godz. 17.00. Wnioski można składać do 15 września 2023 r.

Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Inowłódz. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • rodzinie, która spełnia kryterium dochodowe zgodne z art. 8, ust.1   ustawy o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).tj. 600 zł. na osobę w rodzinie.

Formy świadczenia: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zajęciach wyrównawczych oraz innych zajęciach realizowanych w szkole w ramach planu nauczania, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, zakup podręczników i przyborów szkolnych, itp.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 września o systemie oświaty z 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Gminy Inowłódz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Inowłódz”

Szczegółowa informacja tel. 44 710 11 23 

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH