Św Idzi doczeka się nowej drogi i parkingu

0
594
Reklama

W dniu 14.06.2022 r. Gmina Inowłódz otrzymała Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania Promesy do kwoty 764.750,00 zł na zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Hermana w Inowłodzu wraz z budową parkingu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 116152E w Inowłodzu (ul. Hermana) wraz z budową i remontem parkingów. Zakłada się wykonanie: robót rozbiórkowych, robót ziemnych, regulacje studzienek urządzeń podziemnych, jezdni i parkingu wraz z poboczami, zjazdów na posesje, skrzyżowania z ul. Idziego, nowego parkingu samochodowego, remontu nawierzchni istniejącego parkingu, sieci kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi i na parkingu oraz monitoringu terenu.

Reklama