piątek, 24 maja, 2024
Strona głównaTermomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu


W dniu 02.07.2020 r. pomiędzy Województwem Łódzkim z Gminą Inowłódz  została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu” złożonego w ramach Konkursu Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 215 319,87 zł

Całkowita wartość projektu: 1 799 047,85 zł

Cel projektu: „Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym poprzez termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu”. 

Podjęcie działań termomodernizacyjnych, w tym wykorzystanie OZE przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, zmniejszenia ponoszonych strat ciepła, redukcji ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.

W ramach projektu przewidziano roboty termomodernizacyjne przede wszystkim takie jak: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, częściowa wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana instalacji CO w tym grzejników, wymiana istniejącego nieefektywnego kotła węglowego na kocioł gazowy, montaż pomp ciepła typu powietrze-woda wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Fragment o termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Inowłodzu od minuty 4:37

YouTube player
Fragment o termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Inowłodzu od minuty 4:37

Efektem tych działań ma być stopniowa redukcja wielkości emisji gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2) na terenie Gminy Inowłódz.

Bezpośrednimi odbiorcami efektów projektu będą mieszkańcy Gminy Inowłódz, zarówno ci, którzy są użytkownikami przedmiotowego obiektu (Ośrodka Zdrowia w Inowłodzu), zyskujący komfort cieplny, jak i pozostali członkowie wspólnoty lokalnej, którzy zyskają świeże, mniej zanieczyszczone powietrze, co oddziaływać będzie pozytywnie na stan ich zdrowia.

Przeprowadzenie przedsięwzięcia doprowadzi również do poprawy wizerunku samej Gminy Inowłódz, która w znaczniej mierze podniesie stopień wykorzystania OZE oraz zmniejszy stopień zanieczyszczenia powietrza i wykorzystania konwencjonalnych źródeł w regionie.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH