Uroczysta Sesja Rady Gminy Inowłódz

0
2595

26 października odbyła się XXXVIII wyjazdowa sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz w Sali OSP w Brzustowie. Miała ona uroczysty charakter, bowiem pomimo zwyczajnego porządku obrad, podsumowano Jubileusz 650 – lecia Brzustowa.

Przed oficjalnym otwarciem sesji, uroczystości rozpoczęto od wsadzenia przed Publiczną Szkołą Podstawową w Brzustowie symbolicznego drzewa – Wiąz (Ulmus Glabara), dawniej Brzost. Od nazwy tego drzewa wzięła przypuszczalnie początek nazwa wsi Brzustów.

Następnie Radni Rady Gminy Inowłódz, Sołtysi, przedstawiciele samorządu gminnego, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy i goście udali się do sali OSP, gdzie rozpoczęły się obrady. Po otwarciu obrad sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz Pana Wacława Chachułę oraz krótkim wystąpieniu przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Obchodów 650 – lecia Brzustowa: Pani Jadwigi Warczyk Sołtysa Sołectwa Brzustów i  Pana Piotra Gawędy Radnego Rady Gminy Inowłódz, głos zabrał Wójt Gminy Inowłódz Pan Bogdan Kącki. Nawiązał On do wydarzeń roku jubileuszowego oraz podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się przygotowań i organizacji obchodów 650 – lecia wsi. W dalszej kolejności wystąpiła Pani Mirosława Olas Radna Rady Gminy Inowłódz.

Po przemówieniach okolicznościowych Rada Gminy Inowłódz przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad: przedstawiono działania między sesjami, rozpatrzono Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2017 – 2030, oraz Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2017. Rozpatrzono również Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (pow. 0,0144 ha z dz. nr 476 w Inowłodzu). Sesję zakończyły interpelacje, wnioski Komisji oraz wolne wnioski.

Tekst, foto: M. Werkowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj