Urząd Marszałkowski przyznał kolejne dofinansowania

0
1581
Reklama

W dniu 24 lipca w Urzędzie Gminy Inowłódz podpisane zostały umowy udzielenia dofinansowania przez Urzędem Marszałkowskim w Łodzi dla Gminy Inowłódz i Yellow Bahama Sp. z o.o.  

Yellow Bahama Sp. z o.o.  otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku gastronomiczno – szkoleniowego i administracyjno – socjalnego oraz budowę dziewiętnastu budynków noclegowych wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwestycja dotyczy dawnego ośrodka wypoczynkowego w Inowłodzu.

Natomiast Gmina Inowłódz uzyskała pomoc finansową z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Jednostek OSP”. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów zakupu agregatu prądotwórczego – wersji mobilnej na przyczepie dla OSP Inowłódz.

Reklama