V Spalski Konkurs Fotograficzny 2020

0
1500
Reklama

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały stworzone przez działalność człowieka.

Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników

Przedział wiekowy do 15 lat i od 15 do 18 lat.

Termin i miejsce składania prac: 1.09.2020 – 15.11.2020 w sekretariacie Urzędu Gminy w Inowłodzu przy ul. Spalskiej 2 lub adres e-mail: technocer@wp.pl

Na zwycięzców czekają nagrody.

Reklama