W najbliższą sobotę Inowłódz wybierze sołtysa!

2
1903
Reklama

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Inowłódz Nr IV/26/2018 z dnia 28.12.2018 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Inowłódz z dnia 10.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Inowłódz.

Sołtys i Rada Sołecka Inowłodza i Teofilowa zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2019 r.

I termin odbędzie się o godzinie 12:00, II termin 12:15 w Sali OSP Inowłódz.

Nazwiska kandydatów poznamy na zgromadzeniu. Przed głosowaniem podawane są kandydatury na stanowisko sołtysa i nominowani wyrażają zgodę lub nie.

Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję.
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  4. Powołanie Komisji Wyborczej.
  5. Zgłoszenie Kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie głosowania.
  7. Ogłoszenie wyników wyborów.
  8. Wolne wnioski i różne sprawy.
Reklama

2 KOMENTARZE

  1. A kto startuje? Fakt jest taki, że na pewno nie będziemy mieli tak dobrego Sołtysa jakim była pani Danuta Baranowska!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.