piątek, 24 maja, 2024
Strona głównaWody Polskie inwestują w poprawę jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy

Wody Polskie inwestują w poprawę jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy

Dzisiaj w Warszawie Wody Polskie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowaniu strategicznego projektu  „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”. Celem Projektu Zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód Pilicy.

Umowę na realizację prac podpisali Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Dyrektor RZGW w Warszawie Wody Polskie i Artur Lorkowski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW,
w obecności Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska oraz Przemysława Dacy – Prezesa Wód Polskich. Koszty całkowite projektu, który  ruszy 1 stycznia 2021 r., wynoszą 74 mln PLN. Realizowany będzie w zlewni Pilicy o powierzchni ok. 9 tys. km2, która położona jest na obszarze 93 gmin, w obrębie 5 województw (łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego oraz małopolskiego). Podejmowane w ramach projektu działania będą promowały i wzmacniały synergię pomiędzy polityką wodną, rolną i klimatyczną. Beneficjentami umowy zawartej z NFOŚiGW wraz z RZGW w Warszawie są Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro.

Rozpoczynający się z początkiem nowego roku projekt został wpisany do Planu Gospodarowania Wodami, strategicznego dokumentu w polityce wodnej naszego kraju. Rzeka Pilica wraz ze Zbiornikiem Sulejów stanowią istotny element dla rozwoju społeczno-ekonomicznego centralnej Polski. Efektywne zarzadzanie ilościowe i jakościowe zasobami wodnymi w zlewni Pilicy jest obecnie kluczowe dla adaptacji do zmian klimatycznych
i rozwoju gospodarczego regionu. Niezbędne jest zatem monitorowanie dotychczas istniejących na tym obszarze wyzwań tj. przede wszystkim postępującej eutrofizacji wód, skutkującej występowaniem intensywnych zakwitów sinic w Zbiorniku Sulejów. Zbudowany kilkadziesiąt lat temu Zbiornik Sulejów nie posiada także przepławki dla ryb,
co doprowadziło do znaczących zmian w ichtiofaunie całej Pilicy i rzekach dopływowych. Ponadto, zgodnie z zapisami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW)
na obszarze dorzecza Wisły jedynie 21% jednolitych części wód powierzchniowych (JCW) znajdujących się w obrębie zlewni Pilicy zostało zakwalifikowane, jako posiadające dobry stan wód. Analizy wykonane w ramach projektu LIFE+ EKOROB wykazały, że źródłami zanieczyszczeń są działalność rolnicza i niedostateczna gospodarka ściekowa.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. Oczekiwane rezultaty zaplanowanego na 10 lat projektu to m.in. zmniejszenie o 25% zakwitów sinic w Zbiorniku Sulejów oraz wzrost o 20% usług ekosystemowych (np. turystycznych) w zlewni Pilicy. Dzięki projektowi możliwe będzie zniwelowanie takich problemów jak niski poziom retencyjności wód oraz wysokie zapotrzebowanie na pobór wody na potrzeby
m.in. akwakultury. W ramach projektu powstanie System Wspierania Decyzji (SWD), czyli efektywne narzędzie do zarządzania jakością wody na Zbiorniku Sulejów. System przyczyni się do zmniejszania intensywności zakwitów sinic i zapewni trwałe bezpieczeństwo powodziowe miastu Sulejów. W czasie trwania projektu zostanie opracowana również dokumentacja projektowa oraz pozyskane zostaną stosowne decyzje i pozwolenia w celu likwidacji bariery migracyjnej dla organizmów wodnych. Projekt jest także gwarantem wsparcia dla 93 Jednostek Samorządu Terytorialnego w działaniach mających ograniczyć presję komunalną związaną z nieefektywnym zarzadzaniem gospodarką ściekową na obszarach wiejskich. Rolnicy otrzymają wsparcie we wdrażaniu nowych rozwiązań ekologicznych dla zmiany praktyk rolniczych w celu ograniczenia zanieczyszczania środowiska i zwiększania retencji wód w zlewni rolniczych.

Rzeka Pilica wraz ze Zbiornikiem Sulejów stanowią istotny element dla rozwoju społeczno-ekonomicznego centralnej Polski. Zgodnie z zapisami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) na obszarze dorzecza Wisły jedynie 21% jednolitych części wód powierzchniowych (JCW) znajdujących się w obrębie zlewni Pilicy zostało zakwalifikowane, jako posiadające dobry stan wód.  

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Tomoń
Rzecznik Prasowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: 22 58 70 239; mail: rzecznik_warszawa@wody.gov.pl

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH