Wójt z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

0
1203
Reklama

W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyła się XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz. Głównymi punktami obrad była debata nad Raportem o stanie gminy i udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Inowłódz, a następnie ocena wykonania budżetu za 2018 rok i udzielenie Wójtowi absolutorium.

Głównym wątkiem dyskusji było wykonanie inwestycji, które w 2018 roku w stosunku do 2014 roku stanowiły 330 %. Wśród kluczowych inwestycji wymienić można „Budowę ścieżki pieszo – rowerowej ze Spały do Inowłodza”, czy  „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Inowłódz”. Po przeprowadzonej debacie i dyskusji nad raportem oraz wykonaniem budżetu gminy Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Panu Bogdanowi Kąckiemu wotum zaufania a następnie absolutorium za 2018 rok. Podjęto ponadto m.in. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 oraz w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2019 r.

Reklama