XLI sesja Rady Gminy Inowłódz

0
864
Reklama

W dniu 28 października 2021 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Inowłódz, na której przedstawione zostało Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowłódz za I półrocze 2021 r., pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

            Oprócz stałych punktów porządku obrad tj. rozpatrzenia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 i zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021, radni m.in. podjęli uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Inowłódz zadania publicznego w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4330E Sługocice – Zakościele na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 726 do granicy Gminy, na podstawie Uchwały Nr XLII/261/2021 Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 8 września 2021 r.

Podjęta uchwała pozwoli na sprawniejsze działania dot. pozyskiwania środków na dofinansowanie tego zadania.

            Na koniec sesji Wójt i Przewodniczący Rady Gminy uroczyście powitali Panią Teresę Kupis, która w dniu 15 października 2021 r. na zebraniu wiejskim w wyborach uzupełniających została wybrana na Sołtysa Królowej Woli.

YouTube player
Reklama