poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Strona głównaAKTUALNOŚCIXLIII sesja Rady Gminy Inowłódz

XLIII sesja Rady Gminy Inowłódz

XLIII sesja VI kadencji Rady Gminy Inowłódz odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Inowłodzu.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy Inowłódz VI kadencji.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Przyjęcie informacji z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Inowłodzu z/w Spale za 2013 rok.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejInowłodzu za 2013 rok.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Inowłódz za rok 2013.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocyrodzinie za rok 2013.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji ,,programu współpracy Gminy Inowłódzorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne /dz. nr 42/87 w Spale/.
Podjęcie uchwały w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne /lokal o pow. 92 m2 w Inowłodzu, przy ul. Tuwima 4/.
Podjęcie uchwały w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne /lokal o pow. 37 m2 w Inowłodzu, przy ul. Tuwima 4/.
Podjęcie uchwały w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne /lokal o pow. 28 m2 w Brzustowie 1/.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do wynajmu w formie przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowłódz /lokal o pow. 123,39 m2 Inowłodzu, przy ul. Tuwima 4/.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XLII sesji.
Interpelacje i zapytania.
Wnioski Komisji, wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Marian Seliga

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments

Obserwator NA Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław NA Kolejna porażka IKS
G-N8HC0LQYDH