XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz

0
2473

29 marca na zamku Kazimierza Wielkiego odbyła się przedświąteczna, XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy Inowłódz.

Porządek obrad przewidywał rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2018 – 2033. Ponadto rozpatrzono uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Inowłodzu oraz w Spale, w sprawie nabycia do zasobów mienia komunalnego gruntów stanowiących własność osoby fizycznej w Liciążnej oraz w Brzustowie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Zakościele i Inowłódz w Gminie Inowłódz – rejon kościółka św. Idziego, a także rejon Fryszerka i w miejscowości Spała – rejon ul. Nadpilicznej, ul. Piłsudskiego i ul. Hubala, jak również w miejscowości Zakościele – rejon Zakątek. Rozpatrzono uchwały w sprawie podziału Gminy Inowłódz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz podziału gminy na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podczas sesji przyjęto sprawozdania z działalności GOPS, GK ds. RPA, GCK za rok 2017. Przyjęto również sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2018 za ubiegły rok. Przyjęto sprawozdania z realizacji 3 – letniego programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2016 – 2018 za rok poprzedni. Przyjęto informację z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2017 roku. Na zakończenie zatwierdzono sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Inowłódz za rok 2017. W przerwie pomiędzy obradami odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i podziękowań na ręce Sołtysów obecnej i poprzednich kadencji za ich trud, wkład i zaangażowanie w życie społeczności lokalnych. Marzec to miesiąc, w którym od kilku lat z inicjatywy Pana Jacka Tobiasza Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów obchodzony jest Dzień Sołtysa. Tak było i w tym roku – 11 marca, kiedy Święto Sołtysów celebrowano w Teatrze Wielkim w Łodzi. Przy tej okazji władze Gminy Inowłódz postanowiły uhonorować również naszych lokalnych działaczy. Z rąk Wójta Gminy Inowłódz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz i Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów odebrali tę niecodzienną nagrodę.

Tekst: M. Werkowska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj