XXX VII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu

0
1847
Reklama

W dniu 14.06.2015r w malowniczej miejscowości w powiecie radomszczańskim odbył się tradycyjnie XXX VII  Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.

Organizatorami festiwalu było:

Towarzystwo im. M. Konopnickiej w Górach Mokrych

Miejski Dom Kultury w Przedborzu,

Urząd Gminy w Przedborzu.

Festiwal stanowi jedną z form realizacji programu inspirowania ,kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej oraz tradycji regionalnych. Jest doskonałym miejscem na spotkania wykonawców z całego kraju, zbliża ludzi i poszerza ich horyzonty, jednocześnie pozwala zachować nasze dziedzictwo kultury. W tym roku  na festiwal  przybyło ponad 300 wykonawców . Byli  to artyści z woj. łódzkiego, świętokrzyskiego oraz ze śląskiego. Gminę Inowłódz, reprezentowała Maria Mąkola pieśniarka ludowa  z  Brzustowa, która  na festiwalu  otrzymała Wyróżnienie. Artystce ludowej akompaniował Wacław Pietrzak z  Zespołu  ludowego „Królowanie”.

Naszym  Artystom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Relacje Barbara Maciejczyk

Reklama