niedziela, 24 września, 2023
Strona głównaXXXIV sesja Rady Gminy Inowłódz

XXXIV sesja Rady Gminy Inowłódz

W dniu 25 marca 2021 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Inowłódz, na której uchwalono „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz” na rok 2021, który ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Inowłódz oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Inowłódz.

       Podjęto również „Uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu”, do tej kategorii zaliczono dwie drogi w miejscowości Spała o długości ok. 1,2 km od drogi krajowej nr 48 przebiegającą ulicami Kwiatowa, Ogrodowa, Harcerska i Krótka i drogę w Spale o długości ok. 0,480 km od drogi gminnej nr 116231E przebiegającą ulicą Podleśną oraz część ulicy Hubala oraz drogę w miejscowości Konewka o długości ok. 1,325 km od drogi powiatowej nr 4313E do działki będącej w zarządzie Lasów Państwowych nr dz. 298/2.

       Uchwalono także zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 oraz zmianę budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021.

       Przyjęto sprawozdania:

Mimo ogłoszonej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 r. realizowane były zadania statutowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu oraz Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, oczywiście na ile pozwalały wprowadzone obostrzenia, w związku z panującą chorobą COVID – 19.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowłodzu w 2020 roku realizowała zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z których na szczególną uwagę zasługuje działanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez Gminę Inowłódz, w tak trudnych czasach doskonale spełniał swoją rolę.

             W Punkcie (czynnym wtorek, czwartek po 3 godz.):

      Zgodnie z planem pracy na 2021 rok, Rada Gminy Inowłódz przyjęła Informację o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych w II półroczu 2020 r. (w pierwszym półroczu 2020 r. podjęto 48 uchwał, II półrocze 2020 rok 40 uchwał, w roku 2019 w pierwszym półroczu 50 uchwał, w II półroczu 34).

YouTube player

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych w II półroczu 2020 r.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowłódz na lata 2021-2037 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Inowłódz” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowłodzu za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu wspierania rodziny w Gminie Inowłódz na lata 2019-2021 oraz realizacji zadań wynikających z programu za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2023 za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 15. Przyjęcie informacji z realizacji programu Gminna Karta Dużej Rodziny w 2020 roku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2020 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 18. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXIII sesji Rady Gminy Inowłódz
 19. Interpelacje i zapytania
 20. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 21. Zamknięcie obrad

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- Advertisment -
Radny Powiatu
Tomaszów Mazowiecki

Most Popular

Recent Comments

Obserwator on Co dalej z TŁOKĄ?
Don Wacław on Kolejna porażka IKS